Chuỗi sự kiện về Khai vấn Lãnh đạo – Webinar 4: Trải nghiệm một giờ học trong chương trình đào tạo Chuyên gia Khai vấn Lãnh đạo

Chuỗi sự kiện về Khai vấn Lãnh đạo nhân dịp Tuần lễ Coaching do Q.Coaching tổ chức
Webinar 4Trải nghiệm một giờ học trong chương trình đào tạo Chuyên gia Khai vấn Lãnh đạo
Giảng viên: Coach Minh Hạnh
Thời gian: 20h30 – 22h00, Chủ nhật, ngày 8/5/2022
Banner Chính Webinar 4
Chủ đề mà Coach Minh Hạnh giảng có tên gọi “9 sai lầm từ việc xây dựng văn hoá hiệu suất cao”.
Người tham gia đã có sự tương tác rất tuyệt vời với giảng viên và dưới đây là một số những điều mà buổi học này đã thảo luận và lắng đọng.

 

Ảnh Webinar 4
Với 79 anh chị và các bạn tham gia và có sự tương tác rất tuyệt vời

 

 

Bạn Học được Gì Từ 9 Sai Lầm Về Xây Dựng Văn Hoá Hiệu Suất Cao3

Bạn Học được Gì Từ 9 Sai Lầm Về Xây Dựng Văn Hoá Hiệu Suất Cao2

Bạn Học được Gì Từ 9 Sai Lầm Về Xây Dựng Văn Hoá Hiệu Suất Cao1

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.