Những gì đưa bạn đến đây chưa chắc sẽ đưa bạn đi xa hơn

20 Quy Tac Ngam Khi Mac Vest Cho Quy Ong 19

Khách hàng của mình là CEO khá trẻ của một tập đoàn lớn. Mình đang coach bạn về xây dựng và nuôi dưỡng các mối quan hệ chuyên nghiệp bên ngoài doanh nghiệp của bạn. Mình có hỏi bạn một câu: Phải chăng để đạt được vị trí hiện tại, các mối quan hệ chuyên nghiệp này không đóng vai trò quan trọng đối với em nên trước kia em chưa đặt trọng tâm để thực hiện? Bạn trả lời: Không phải chị ạ, mà bởi vì những gì đưa em đến đây chưa chắc đã đưa em thành công trong chặng đường tiếp theo. Do vậy, em muốn được coach trong lĩnh vực này, một lĩnh vực mà em chưa giỏi, chưa chú tâm để làm và bây giờ em sẽ làm.

Mình thấy thú vị quá vì lại có cơ hội được học hỏi thêm từ tư duy mở của một người thành công. Mình nghĩ bạn nói đúng: những gì đã khiến mình thành công chưa chắc sẽ giúp mình trong tương lai. Đừng ngủ quên trên thành công mà hãy cởi mở để liên tục học hỏi và tiếp tục thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.