Loi Phuc Ha

Mình đã có một buổi coaching tuy ngắn nhưng vô cùng ý nghĩa với chị Quynh Duong Thuy. Trong lúc đang cảm thấy lạc lối trong sự nghiệp và con đường thăng tiến thì chị đã giúp mình nhận ra được những việc bản thân có thể làm, những điểm mạnh trong kinh nghiệm làm việc, những điểm vượt trội so với những người khác. Đều là những điều mà trước khi coaching với chị ngay cả bản thân mình cũng không hình dung ra được. Giờ thì mình đã biết phải làm gì tiếp theo để phát triển sự nghiệp. Cảm thấy rất may mắn khi được có cơ hội coaching với chị. Chân thành cảm ơn chị nhiều.

Mình đã có một buổi coaching tuy ngắn nhưng vô cùng ý nghĩa với chị Quynh Duong Thuy. Trong lúc đang cảm thấy lạc lối trong sự nghiệp và con đường thăng tiến thì chị đã giúp mình nhận ra được những việc bản thân có thể làm, những điểm mạnh trong kinh nghiệm làm việc, những điểm vượt trội so với những người khác. Đều là những điều mà trước khi coaching với chị ngay cả bản thân mình cũng không hình dung ra được. Giờ thì mình đã biết phải làm gì tiếp theo để phát triển sự nghiệp. Cảm thấy rất may mắn khi được có cơ hội coaching với chị. Chân thành cảm ơn chị nhiều.