Đức Lê

Kiểm toán viên nội bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)
Em rất cảm ơn chị Quỳnh vì đã lắng nghe, chia sẻ và đặt những câu hỏi mở để em tự suy nghĩ về con đường của mình. Hơn cả kỳ vọng, buổi huấn luyện thật ý nghĩa, truyền cảm hứng, giúp em định hướng, tin tưởng và cam kết rõ ràng hơn về con đường, bản thân giá trị và cuộc sống. Chúc chị tiếp tục thành công và luôn hạnh phúc trên con đường huấn luyện của mình để lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người.

Em rất cảm ơn chị Quỳnh vì đã lắng nghe, chia sẻ và đặt những câu hỏi mở để em tự suy nghĩ về con đường của mình. Hơn cả kỳ vọng, buổi huấn luyện thật ý nghĩa, truyền cảm hứng, giúp em định hướng, tin tưởng và cam kết rõ ràng hơn về con đường, bản thân giá trị và cuộc sống. Chúc chị tiếp tục thành công và luôn hạnh phúc trên con đường huấn luyện của mình để lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người.