Dat Le

Human Resources Executive at Fonterra
Mình đã có 1 buổi coaching tuyệt vời với chị Quỳnh, cách chị đặtcâu hỏi, giúp mình khám phá ra được những vấn đề thật sự mà mình đang cần giải quyết và cũng để tìm lại chính bản thân mình.Mình hi vọng sẽ có nhiều bạn biết đến chị Quỳnh nữa.

Mình đã có 1 buổi coaching tuyệt vời với chị Quỳnh, cách chị đặtcâu hỏi, giúp mình khám phá ra được những vấn đề thật sự mà mình đang cần giải quyết và cũng để tìm lại chính bản thân mình.Mình hi vọng sẽ có nhiều bạn biết đến chị Quỳnh nữa.