Cam Lai

Marketing Manager at Maison Décor
Rất vui vì vừa rồi Em đã có cơ hội được coach cùng Chị Quỳnh. Em thật sự rất thích cách Chị gợi mở vấn đề và giúp cho bản thân em "how to make" từng cái một cách cụ thể và đưa ra phương án chủ động rõ ràng nhất. Bản thân em vẫn đang trên con đường phát triển nên chắc chắn em sẽ tiếp tục các phiên Coach tiếp theo trong thời gian sắp tới. Cảm ơn Chị nhiều ạ.

Rất vui vì vừa rồi Em đã có cơ hội được coach cùng Chị Quỳnh. Em thật sự rất thích cách Chị gợi mở vấn đề và giúp cho bản thân em “how to make” từng cái một cách cụ thể và đưa ra phương án chủ động rõ ràng nhất. Bản thân em vẫn đang trên con đường phát triển nên chắc chắn em sẽ tiếp tục các phiên Coach tiếp theo trong thời gian sắp tới. Cảm ơn Chị nhiều ạ.