Giới thiệu

Chương trình đào tạo trực tuyến “Kỹ năng Khai vấn dành cho Lãnh đạo” là chương trình đào tạo dành cho các nhà quản lý, các nhà lãnh đạo đang muốn xây dựng một tổ chức hoặc đội nhóm thành công.
 
Con người là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong sự thành công của một tổ chức. Do vậy, làm thế nào lãnh đạo có thể hiểu, cảm thông, khuyến khích, động viên cũng như thử thách họ để họ có thể đem lại hiệu suất làm việc cao nhất, gắn bó với tổ chức nhất và là những “đại sứ hình ảnh” đáng tin cậy nhất. Kỹ năng Khai vấn là một trong những công cụ phát triển con người hiệu quả nhất. Chính vì vậy, chương trình đào tạo “Kỹ năng Khai vấn” sẽ giúp các nhà quản lý và lãnh đạo làm quen với công cụ hiệu quả này, đồng thời ứng dụng kỹ năng này trong công việc quản lý hàng ngày của mình.
 

Tại sao bạn nên tham gia chương trình này?

1. Học trực tuyến
Chương trình đào tạo trực tuyến nên có sự linh hoạt về thời gian và không gian cho bạn
2. Công cụ mới và hiệu quả trong việc phát triển con người
Khai vấn đem đến hiệu quả cao trong việc phát triển nhân viên trong tổ chức
3. Thay đổi bản thân
Trong khi ứng dụng kỹ năng khai vấn cho tổ chức/đội nhóm, bản thân bạn sẽ có sự chuyển đổi tuyệt vời trong việc ứng dụng tư duy khai vấn vào trong việc quản lý/lãnh đạo
 
4. Lan tỏa tinh thần khai vấn
Khi bạn học và ứng dụng khai vấn trong việc quản lý và lãnh đạo, bạn góp phần lan tỏa tư duy khai vấn trong tổ chức và giúp tổ chức của bạn hình thành văn hóa khai vấn
5. Xây dựng thương hiệu người lãnh đạo có tư duy khai vấn
Khai vấn là một công cụ không thể thiếu trong một xã hội tiến bộ và thịnh vượng. Giá trị của khai vấn trong tổ chức cũng vậy: đem lại sự tiến bộ và thúc đẩy sự thay đổi của đội ngũ nhân viên và của tổ chức.

Chương trình dành cho ai?

Chương trình dành cho các lãnh đạo đang mong muốn:

 • Áp dụng công cụ phát triển nhân viên hiệu quả
 • Xây dựng văn hóa khai vấn trong tổ chức
 • Thay đổi và làm mới bản thân
 • Thúc đẩy hiệu suất làm việc cao trong tổ chức
 • Cải thiện mối quan hệ với các cấp trong tổ chức
 

Đây là vấn đề bạn đang gặp phải?

 • Chưa tìm ra cách động viên, khuyến khích và tạo động lực cho nhân viên hiệu quả
 • Chưa xây dựng được mối quan hệ tích cực đối với các cấp trong tổ chức
 • Chưa xây dựng được văn hóa khai vấn trong tổ chức
 • Chưa biết đến khai vấn và hiệu quả của khai vấn đối với tổ chức
 • Chưa biết cách làm mới bản thân

Giá trị bạn nhận được sau khi tham gia chương trình

 • Hiểu và ứng dụng hiệu quả kỹ năng khai vấn trong việc xây dựng đội ngũ nhân viên hiệu quả
 • Có thể lan tỏa tư duy khai vấn và xây nền móng cho văn hóa khai vấn trong tổ chức
 • Cải thiện mối quan hệ với các cấp trong tổ chức
 • Làm mới hình ảnh của bản thân như là một nhà lãnh đạo luôn học hỏi để phát triển
 • Ứng dụng được tư duy khai vấn trong cả công việc và cuộc sống