Chuyên gia khai vấn Dương Thúy Quỳnh giúp bạn:

  • Nhận diện và gọi tên vấn đề bạn đang gặp phải – Xác định rõ mục tiêu bạn muốn hướng tới
  • Hành động với cam kết mạnh mẽ để đạt được mục tiêu bạn mong muốn
  • Trở thành phiên bản tuyệt vời nhất do chính bạn tạo ra!

Thông tin liên hệ:

Email: q.coaching@duongthuyquynh.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/quynh-duong-thuy-pcc-8437b654/
Facebook: https://www.facebook.com/duong.t.quynh
Website: https://duongthuyquynh.com

Gửi yêu cầu

Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn.