Vu Quynh Mai

HR Officer - Star Fashion - Crystal group at Crystal International
Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi để em có thể lên kế hoạch và hoạch định rõ ràng cho tương lai. Em cg muốn join vào các group coaching của chị để có thể học hỏi và phát triển bản thân nhiều hơn nữa. Chị truyền cảm hứng và tạo động lực cho em để có thể vượt qua những rào cản "comfort zone" của bản thân. Cảm ơn chị rất nhiều.

Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi để em có thể lên kế hoạch và hoạch định rõ ràng cho tương lai. Em cg muốn join vào các group coaching của chị để có thể học hỏi và phát triển bản thân nhiều hơn nữa. Chị truyền cảm hứng và tạo động lực cho em để có thể vượt qua những rào cản “comfort zone” của bản thân. Cảm ơn chị rất nhiều.