Các chứng chỉ khai vấn theo tiêu chuẩn ICF

Hiện nay, Liên đoàn Khai vấn Quốc tế cấp chứng chỉ cho ba cấp độ:

Acc

Associate Certified Coach (ACC): Chuyên gia Khai vấn Liên kết. Yêu cầu để đạt được chứng chỉ này, bạn sẽ cần trải qua chương trình đào tạo 60h – 70h – 75h. Bạn sẽ cần có tối thiểu 100h khai vấn.

Xem thêm tại: https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/acc-paths

Pcc

Professional Certified Coach (PCC): Chuyên gia Khai vấn Chuyên nghiệp. Yêu cầu để đạt được chứng chỉ này, bạn sẽ cần trải qua chương trình đào tạo 125h trở lên. Bạn sẽ cần có tối thiểu 500h khai vấn.

Xem thêm tại: https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/pcc-paths

Mcc

Master Certified Coach (MCC): Chuyên gia Khai vấn Ưu tú. Yêu cầu để đạt được chứng chỉ này, bạn sẽ cần trải qua chương trình đào tạo 200h. Bạn sẽ cần có tối thiểu 2500h khai vấn. Xem thêm tại: https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/mcc-path Các Coach đạt được chứng chỉ ACC, PCC hay MCC theo tiêu chuẩn của ICF là một minh chứng cho sự liên tục tự điều chỉnh của các Coach ưu tú, những người chịu trách nhiệm trước khách hàng và trước cộng đồng các Coach. Họ theo đuổi và hoàn thành các chương trình đào tạo và thực hành nghiêm ngặt để cung cấp tính hợp pháp cho cam kết của họ về sự xuất sắc trong lĩnh vực khai vấn.

Để tìm hiểu thêm về lộ trình thi lấy chứng chỉ theo tiêu chuẩn ACC, mời bạn điền thông tin và nhận tài liệu tham khảo Tại đây!

1