Coach Xuân Nguyễn

Life Coach
Trước tiên, em muốn gửi tới chị Quỳnh lời cảm ơn chân thành về sự nhiệt tình kèm cặp cũng như quan tâm chu đáo không chỉ cho kỳ thi ACC mà em còn cảm nhận được tình cảm của một người chị đi trước giúp em có thêm nhiều góc nhìn mới mẻ trong nghề Coaching. Chương trình Mentor ACC của chị xây dựng bài bản, hợp lý, bám sát tiêu chuẩn của ICF. Qua chương trình này, em nhìn nhận rõ ràng hơn về các giá trị bản thân và những điều cần phát triển hơn nữa để có thể trở thành một chuyên gia khai vấn chuẩn ICF. Chị là một người Mentor tâm huyết, truyền đạt lại kiến thức và dẫn dắt Mentee nhiệt tình, không giấu nghề. Trong thời gian Mentor, em cảm thấy mình vỡ vạc ra nhiều điều và thêm vững vàng hơn trên hành trình làm nghề Khai vấn. Em tin rằng với kiến thức và tâm huyết của mình, chị sẽ có các khóa Mentor tiếp theo rất thành công!

Trước tiên, em muốn gửi tới chị Quỳnh lời cảm ơn chân thành về sự nhiệt tình kèm cặp cũng như quan tâm chu đáo không chỉ cho kỳ thi ACC mà em còn cảm nhận được tình cảm của một người chị đi trước giúp em có thêm nhiều góc nhìn mới mẻ trong nghề Coaching. Chương trình Mentor ACC của chị xây dựng bài bản, hợp lý, bám sát tiêu chuẩn của ICF. Qua chương trình này, em nhìn nhận rõ ràng hơn về các giá trị bản thân và những điều cần phát triển hơn nữa để có thể trở thành một chuyên gia khai vấn chuẩn ICF. Chị là một người Mentor tâm huyết, truyền đạt lại kiến thức và dẫn dắt Mentee nhiệt tình, không giấu nghề. Trong thời gian Mentor, em cảm thấy mình vỡ vạc ra nhiều điều và thêm vững vàng hơn trên hành trình làm nghề Khai vấn. Em tin rằng với kiến thức và tâm huyết của mình, chị sẽ có các khóa Mentor tiếp theo rất thành công!