Chuỗi sự kiện về Khai vấn Lãnh đạo – Webinar 5: Phiên khai vấn trực tiếp về chủ đề “Khai vấn lãnh đạo để thành công trong vai trò mới”

Thực hiện phiên coach trực tiếp:
Coach Dương Thuý Quỳnh
Thời gian: 20h30 – 22h00, Thứ Hai, ngày 9/5/2022

Banner Chính Webinar 5

Trong hoạt động này, người tham dự sẽ có trải nghiệm quan sát và thảo luận về phiên coach trực tiếp giữa Chuyên gia Khai vấn và Khách hàng (là người Lãnh đạo/Quản lý).

Phiên coach trực tiếp diễn ra trong một môi trường an toàn, cởi mở cũng như người tham dự có thể có những “gói ghém” mang về. Cám ơn Coachee Trương Chính đã mang đến chương trình một nguồn năng lượng tích cực và hào hứng.

Ảnh Webinar 5
Webinar 5 diễn ra thành công với 85 anh chị và các bạn tham gia
Điều Bạn Học được Từ Executive Coaching
Điều Bạn Học được Từ Executive Coaching

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.