ICF thông báo về việc giới thiệu kỳ thi CKA mới

Theo thông tin từ trang web của ICF, kỳ thi CKA sẽ được cập nhật bản mới vào đầu năm 2022. Kỳ thi này được đổi mới sau khi ICF hoàn thành việc phân tích nghề nghiệp Coach và sau đó là việc cập nhật Các Năng lực Cốt lõi theo ICF.

Câu hỏi trong bài đánh giá này đều được dựa trên và phản chiếu Năng lực Cốt lõi bản cập nhật, bao gồm cả một năng lực mới rất quan trọng: Embodies a Coaching Mindset (Thực hành Tư duy Khai vấn). Bộ phận Chứng chỉ và Tiêu chuẩn của ICF đã thiết kế bài kiểm tra có chất lượng cao và hiện đại nhất.

Bài CKA mới dự kiến sẽ có 200 câu hỏi dựa trên tình huống và là bài kiểm tra trắc nghiệm.

Các Coach có thể lựa chọn hình thức thi trực tiếp tại trung tâm Khảo thí được ủy quyền hoặc thi trực tuyến tại nhà. Cả hai hình thức này đều được thực hiện qua Pearson VUE, tổ chức hàng đầu thế giới về quản lý và cung cấp các kỳ thi cấp chứng chỉ chuyên nghiệp và có giá trị cao.

Phí thi chứng chỉ cũng được ICF cập nhật như sau (tháng 8 – 2021)

Thành viên ICF Không phải là thành viên ICF
ACC (theo chương trình ACTP) $175 $325
ACC (theo chương trình ACSTH) $375 $525
PCC (theo chương trình ACTP) $375 $525
PCC (theo chương trình ACSTH) $650 $800
MCC $675 $825

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.