Trò chuyện với anh Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch MVV Group về Lãnh đạo chuyển đổi

Anh Nguyễn Thanh Sơn đã chia sẻ về lãnh đạo chuyển đổi và lãnh đạo học tập. Theo anh Sơn, một người lãnh đạo là một người có tầm nhìn xa, có sự kỷ luật để thực hiện các công việc hàng ngày để đạt được mục tiêu đã đề ra và liên tục học tập. Bên cạnh đó anh Sơn nhấn mạnh thêm rằng, “để chuẩn bị cho tương lai, tốt hơn hết là phải chuẩn bị từ bây giờ”. Có lẽ với tầm nhìn xa và có kế hoạch đó khiến anh Sơn trở thành một chuyên gia truyền thông, một nhà tư vấn và một nhà đầu tư thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.