Trò chuyện với Coach Dung Đặng về hành trình làm Coach và sự trọn vẹn với nghề

Nội dung: Trong buổi trò chuyện ấm áp với Coach Quỳnh, Coach Dung Đặng đã trải lòng về hành trình trở thành Coach và hiện nay là một trong các Coach toàn thời gian thành công nhất trong cộng đồng các Coach tại Hà Nội. Với nền tảng của một người làm về quản trị nhân sự, Coach Dung Đặng có những lợi thế nhất định khi làm nghề Coach. Tuy nhiên, nền tảng này là chưa đủ, như Coach Dung chia sẻ. Chị luôn tiếp tục học hỏi và cam kết mạnh mẽ với nghề, không chỉ là nền tảng sẵn có, mà còn là một người coach có tâm như chị luôn tâm niệm về nghề.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.